ข่าวดีสำหรับคนพิการสนับสนุนโดยเครื่องช่วยฟัง

ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบการแจ้งเหตุป่วยฉุกเฉินสำหรับคนหูหนวก ผ่านแอพพลิเคชั่นเพื่อลดข้อจำกัดการสื่อสารให้กับผู้พิการทางหูโดยสามารถแจ้งเหตุได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นกลางวันและกลางคืน ซึ่งจากการศึกษาทางสถิติพบว่าคนพิการในปัจจุบันมีจำนวนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องการที่จะพัฒนาระบบการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือของผู้พิการ

เพราะพวกเขาสามารถเจ็บป่วยฉุกเฉินได้เหมือนกับคนทั่วไป โดยเฉพาะคนหูหนวกผู้ที่เข้าถึงการช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆ ได้ยากที่สุด ดังนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดทำแอปพลิเคชั่นขึ้น เพื่อรับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากผู้พิการทางการได้ยิน ซึ่งคนที่หูหนวกเมื่อมีอาการเจ็บป่วยกรณีฉุกเฉินก็สามารถใช้แอปพลิเคชั่นได้ อีกทั้งผู้ป่วยฉุกเฉินที่พิการทางการได้ยินก็สามารถใช้ภาษามือสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ผ่านวิดีโอได้ตลอดเวลา

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุก็จะรับเรื่องและทำการช่วยเหลือได้อย่าง ในการสื่อสารกับผู้ป่วยจะทำได้สามแบบ คือการพิมพ์ข้อความคุยกัน การคุยผ่านวีดิโอ และการคุยวีดีโอแบบ ซึ่งจะมีล่ามและเจ้าหน้าที่ทำการแปลและทำการช่วยเหลือผู้แจ้งเหตุในทันที

นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้จัดอบรมให้กับคนหูหนวกเข้าใจวิธีการใช้งานแอปพลิเคชั่นให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย และยังคงพัฒนาต่อไปเพื่อให้คนหูหนวกทั่วประเทศได้มีเครื่องมือที่จะใช้ชีวิตให้เท่าเทียมกับคนอื่น มันเป็นข้อดีนะที่สังคมไทยเริ่มที่จะใส่ใจคนหูหนวกหรือผู้พิการอื่นๆ มากขึ้น

ผู้บกพร่องทางการได้ยินสามารถติดต่อผ่านล่ามภาษามือได้ผ่านเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา คุณลองมองรอบตัวคุณดู ว่ามีคนพิการหรือผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือแบบนี้ไหม เพราะมีบางคนที่พิการ ไม่ว่าจะพิการทางด้านใดก็ตามที่พวกเขากำลังรอความช่วยเหลืออยู่ ลองช่วยเขาให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อเขามีชีวิตที่ดีขึ้นและเมื่อพกเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ปัญหาต่างๆก็จะลดลงเช่นกัน ด้วยความปราถนาดีจาก เครื่องช่วยฟัง

Leave a Comment