ชุดตรวจ hiv บอกให้เข้าใจระหว่าง เอชไอวี และเอดส์ ต่างกันอย่างไร

สมัยนี้วิวัฒนาการไปไกลมาก แต่ก็ยังไม่มียาตัวไหนที่จะรักษาโรคเอดส์ให้หายขาดได้ คุณรู้หรือไม่ว่าการติดเชื้อไวรัสพวกนี้ ถ้าติดแล้วสามารถอยู่ได้นานแต่ก็ยังไม่มียาตัวไหนที่จะรักษาให้หายขาดได้

เอชไอวีคือเชื้อไวรัส ที่เป็นสาเหตุนำไปสู่โรคเอดส์

HIV

H – Human หรือ คน เพราะเชื้อนี้แพร่ในคนเท่านั้น

I – Immuno-deficiency หมายถึง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง เพราะ เชื้อได้เข้าไปทำลายระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น ระบบร่างกายของเราจึงอ่อนแอลง

V- Virus คือ เชื้อไวรัส คุณสมบัติของเชื้อนี้คือไม่สามารถสร้างตัวเองขึ้นมาได้ แต่จะอาศัยเซลส์ของมนุษย์ในการแพร่กระจาย

AIDS

A-Acquired หมายถึง ความสามารถในการติดต่อหรือแพร่กระจายเชื้อสู่คนอื่นๆ ได้ เชื้อไม่ได้เกิดจากยีนส์ในร่างกายของมนุษย์

I-Immune แปลว่า ภูมิต้านทาน เพราะโรคนี้มีผลต่อภูมิต้านทานของมนุษย์ ในการยับยั้งหรือต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ

D-Deficiency แปลว่า บกพร่อง เพราะภูมิคุ้มกันโรคของเรา ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

S-Syndrome เราเรียกทับศัพท์กันบ่อยๆ ซินโดรมหมายถึงกลุ่มอาการของโรค คือเมื่อผู้ได้มีเชื้อเอชไอวี และเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ อาการเหล่านี้เราจึงเรียกรวมว่า โรคเอดส์

เอดส์ คือชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มโรคที่เป็นผลมาจากเชื้อเอชไอวี โดยเชื้อโรคจะเข้าทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้ร่างกายไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ได้ การที่คุณตรวจพบโรคแทรกซ้อนจากเอดส์นั้น ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเสียชีวิต เพราะหลายๆ โรค เราก็สามารถอยู่และจัดการกับมันได้เช่นกัน ด้วยการรักษาและการทานยาต้านไวรัส จะทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแกร่งขึ้น ต้องขอบคุณวงการแพทย์ที่พัฒนายาต้านไวรัส และการรักษาเอชไอวีที่มีประสิทธิภาพในทุกวันนี้ ที่สามารถทำให้ชีวิตยืนยาวได้มากกว่าที่คุณคิด สนับสนุนโดย ชุดตรวจ hiv

 

Leave a Comment