สาย Lan ที่เราเรียกกันคืออะไร

การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบ network เพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ต ใช้ไฟล์แชร์ร่วมกัน ถ้าจะให้เสถียนที่สุดก็คือ การใช้งานผ่านสาย Lan ผ่าน Ethernet Port ของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ๆ ที่ต้องการเชื่อมต่อ โดยส่วนมากแล้ว “สายแลน” ถ้าจะใช้งานส่วนใหญ่ก็จะมักจ้างคนที่เขารับเดินสายแลนมาติดตั้งให้ โดยสายแลนนั้นจะเป็นตัวกลางรับข้อมูลจากเครื่องคอมฯอื่น ๆ ภายในระบบ Network ที่เราต้องทำความรู้จัก

รับเดินสายแลน

สาย Lan คืออะไร

ทุกคนคงจะเคยได้ยินบ่อย ๆ และเรียกจนติดปาก แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าสายแลน (Lan Cable) คืออะไร ถ้าไม่ได้จบสายไอทีมา “สายแลน” คือ สายที่ใช้งานเป็นสื่อกลางนำส่งสัญญาณเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต้องใช้งานผ่านสายแลน ยกตัวอย่าง Switch หรือ Hub, Router เป็นต้น เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตกับเครื่องคอมฯหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ทั้งนี้ก็ยังเป็นสื่อกลางสำหรับส่งข้อมูลกันระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ หรือแชร์ไฟล์ข้อมูลกันระหว่างเครื่องคอมฯ

และข้อแนะนำวิธีการเลือกใช้สาย Lan เราควรจะเลือกให้เหมาะกับอุปกรณ์หรือเครื่องคอมฯที่จะเอาใช้งานด้วย เช่น Switch HUB, Modem Router ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์เหล่านี้ จะมีความเร็วในการรับส่งข้อมูล ประมาณ 10Mb ถึง 1000 Mb ทั้งนี้ความเร็วที่จะสามารถทำงานได้จริงๆ ก็ต้องดูที่ตัวอุปกรณ์ที่จะเอามาใช้งานด้วย ซึ่งสายแลนที่ใช้งานกันเยอะในปัจจุบันก็จะเป็น สายแบบ UTP ย่อมาจาก UNSHIELD TWISTED PAIR ลักษณะของสายจะเป็นแบบตีเกลียวที่ไม่มีตัวป้องกัน โดยสายแลน โดยจะใช้งานได้นั้นก็จะต้องเข้าหัวต่อ เพื่อนำไปเสียบใช้งานกับตัวเชื่อมอุปกรณ์ โดยหัวนี้เรียกว่า RJ45

Leave a Comment