เกษตรทฤษฎีใหม่ ด้วยการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ง่ายๆ

เกษตรทฤษฎีใหม่ ด้วยการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ง่ายๆ!!
ถึงแม้ว่า สังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การแข่งขัน เพื่อการอยู่รอด แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เพราะ ผักสวนครัว ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มาก สามารถปลูกได้ในกระถาง ปลูกบนชั้นดาดฟ้าก็ยังได้ แต่ก็ควรปลูกผักสวนครัว ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ตนเองมี ปลูกในสิ่งที่กิน กินในสิ่งที่ปลูกจะมาบอกวิธีการปลูก ผักสวนครัว ง่ายๆ แต่ละชนิดมาพอสังเขป ตามรอยพ่อ ตามวิถี เกษตรทฤษฎีใหม่
เกษตรทฤษฎีใหม่

  1.พริก นำเมล็ดพริกจากเม็ดสุก ตากแดดให้แห้งประมาณ 1 สัปดาห์ พรวนดินข้างๆบ้านแล้วนำเมล็ดโรยบนหลุม สัก 4-5 เมล็ด ห่างประมาณ 50 เซนติเมตร เกลี่ยดิน รดน้ำ เมื่อต้นกล้าโตให้ถอนเหลือไว้เพียง 1 ต้นต่อหลุม ประมาณ 3 เดือนจะได้เม็ดพริกมารับประทาน
  2.ขิง การปลูกสามารถใช้กิ่งย่อยจากหัวแก่ นำไปฝังในดินข้างๆบ้าน เมื่อขิงเกิด 4-5 ใบให้ใส่ปุ๋ยคอก
  3.ข่า ข่าแก่ติดลำต้นตัดใบทิ้งไปฝังในดิน เป็นพืชทนแล้งได้ดี เมื่อเกิดแล้วสามารถรดน้ำสัปดาห์ละครั้งก็เพียงพอ ถ้าจะให้ดี ทำดินร่วนซุยได้ด้วยการใส่แกลบผสมกับปุ๋ยคอก
  4.ตระไคร้ โดยการแบ่งต้นตระไคร้จากกอใหญ่ที่มีรากติด ตัดใบออกให้หมด ขุดหลุมกว้างประมาณ 15เซนติเมตร และลึก 5-8 เซนติเมตร นำปุ๋ยคอกรองก้นหลุมเล็กน้อยวางให้ลำต้นเอียง 60 องศาวางประมาณ 5 ลำต้นให้รอบหลุม
  5. กระเพรา เป็นยาสมุนไพรสามารถขับเสมหะได้ วิธีการปลูกเหมือนปลูกพริก
  6.ต้นหอม ปลูกได้ 2 วิธีคือการแบ่งจากกอใหญ่ หรือสามารถนำเมล็ดมาปลูกได้ง่ายๆเหมือนกับการปลูกพริก
  7. ใบมะกรูด การปลูกทำได้โดยการนำเมล็ดผลสุก มาตากแดดให้แห้งประมาณ 1 สัปดาห์ แล้วนำไปเพาะในถุงก่อนลงดินข้างบ้านต่อไป

เกษตรทฤษฎีใหม่

ขอบคุณที่มาข้อมูล https://www.kasetpopeng.com/category/เกษตรทฤษฎีใหม่/

Leave a Comment