เกษตรทฤษฎีใหม่ ด้วยการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ง่ายๆ

เกษตรทฤษฎีใหม่ ด้วยการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ง่ายๆ!! ถึงแม้ว่า สังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การแข่งขัน เพื่อการอยู่รอด แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เพราะ ผักสวนครัว ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มาก สามารถปลูกได้ในกระถาง ปลูกบนชั้นดาดฟ้าก็ยังได้ แต่ก็ควรปลูกผักสวนครัว ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ตนเองมี ปลูกในสิ่งที่กิน กินในสิ่งที่ปลูกจะมาบอกวิธีการปลูก ผักสวนครัว ง่ายๆ แต่ละชนิดมาพอสังเขป ตามรอยพ่อ ตามวิถี เกษตรทฤษฎีใหม่ 1.พริก นำเมล็ดพริกจากเม็ดสุก ตากแดดให้แห้งประมาณ 1 สัปดาห์ พรวนดินข้างๆบ้านแล้วนำเมล็ดโรยบนหลุม สัก 4-5 เมล็ด ห่างประมาณ 50 เซนติเมตร เกลี่ยดิน รดน้ำ เมื่อต้นกล้าโตให้ถอนเหลือไว้เพียง 1 ต้นต่อหลุม ประมาณ 3 Read More