การคำนวณการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ

การคำนวณการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ ปริมาณ เสาเข็มเจาะ จะขึ้นอยู่กับการรับน้ำหนักทั้งหมด โดยสามารถให้ผู้ออกแบบกำหนดให้ ส่วนระยะห่างของการเจาะเสาเข็มกับผนังอาคาร หากเราต้องการเจาะเสาเข็มเจาะ ใกล้กับผนังอาคาร หรือ รั้วระยะห่างของเสาเข็มที่น้อยที่สุดโดยปกติแล้วหากเสามีขนาด 35 ต้องห่างอย่างน้อย 70-80 ซม. และหากเสามีขนาด 50 ต้องห่างอย่างน้อย 90-100 ซม. ส่วนการออกแบบระยะและขนาดของ เสาเข็มเจาะ ต้องมีการคำนวณจากวิศวกรหรือผู้ออกแบบที่มีความชำนาญและต้องคำนึงถึงการรับน้ำหนักและแบบของสิ่งปลูกสร้าง ดังนั้นระยะห่างของเสาเข็มอาจเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ ขึ้นอยู่กับการออกแบบขนาดของเสาเข็ม และการรับน้ำหนักทั้งนี้โดยทั่วไปแล้ว ขนาดของเสาเข็มเจาะมาตรฐานที่มีให้บริการมี 4 ขนาด คือ เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 เซนติเมตร, เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร, เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร และเส้นผ่าศูนย์ลาง 60 เซนติเมตร ความลึกของเข็มในตารางขึ้นอยู่กับลักษณะกายภาพของดินในบริเวณนั้นๆการรับน้ำหนักปลอดภัยของเสาเข็มเป็นการ Read More

การเลือกใช้เสาเข็มเจาะหรือเสาเข็มตอก

การเลือกใช้เสาเข็มเจาะหรือเสาเข็มตอก สำหรับบ้านพักอาศัยหรืออาคารขนาดไม่ใหญ่มากนักฐานรากที่ทำมาจากเสาเข็มตอก นับว่าต้นทุนก่อสร้างถูกที่สุด  ด้วยราคาที่อาจต่างได้ถึงครึ่งหนึ่ง เมื่อเทียบกับฐานรากแบบเสาเข็มเจาะแล้ว   ทั่วไปนั้นทั้งขั้นตอนการทำงานตอกเสาเข็ม และระยะเวลาการทำงานตอกเสาเข็ม ก็สั้นกว่าเกินเท่าตัว   แต่เงื่อนไขที่จะสามารถเลือกใช้ฐานรากชนิดเสาเข็มตอกได้ก็คือสถานที่ก่อสร้างนั้นต้องตั้งอยู่บนพื้นดินแน่นแข็ง         ซึงหมายรวมว่า  อาจจะเป็นพื้นทรายแน่นหรือลูกรังด้วยก็ได้ โดยหลักการแล้วก็คือพื้นดินนั้นต้องรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 10 ตัน ต่อตารางเมตรจึงเหมาะสมกับฐานรากเสาเข็มตอกชนิดนี้ได้  หากค่าแบกทานน้อยกว่านี้จะถูกจัดว่าเป็นดินปานกลางหรือทรายร่วนจนถึงดินอ่อน ซึ่งนอกจากรับน้ำหนักแบกทานได้น้อยแล้วยังอาจมีอัตราการทรุดตัวที่สูงตามไปด้วย    อย่างไรก็ดีหากต้องการความชัดเจนกอปรมูลค่าการก่อสร้างที่มากพอก็ควรจัดให้มีการทำสำรวจดิน(SOIL TEST)เพื่อข้อมูลสำหรับคำนวณโครงสร้างที่เหมาะสมต่อไป ว่าในกรณีที่มีการร้องเรียนจากเพื่อนบ้าน หรืออาคารข้างเคียง ต้องจำเป็นที่จะเปลี่ยนมาใช้เสาเข็มเจาะแทน เพราะ เสาเข็มเจาะ สามารถทำงานได้ติดกับอาคารข้างเคียงเลย เพราะมีแรงสั่นสะเทือนน้อยกว่า               เครดิต tua635.com

เสาเข็มเจาะรีวิว

เสาเข็มเจาะรีวิว เสาเข็มเจาะคือเสาเข็มชนิดที่มีขนาดเล็กและความลึกไม่มากเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่สุด 60 ซม. ความลึกไม่เกิน 29 ม. โดยทั่วไปที่พบเห็นจะกำหนดปลายเสาเข็มเจาะที่ระดับ 21 ม.หรือถึงชั้นทราย ซึ่งชั้นทรายที่ว่านี้ในกรุงเทพมหานครช่วงกลางๆเมืองเช่น สีลม รองเมือง เพลินจิต อุรุพงษ์ บางกะปิ พระโขนง เป็นต้น เป็นชั้นทรายปนดินเหนียวหรือทรายปนดินตะกอนสีเหลือง ( Clayey sand or silty sand) มีสภาพอ่อนเละๆ ใช้มือบีบให้เสียรูปได้ง่าย เป็นดินชุ่มน้ำสังเกตุได้จากความชุ่มแฉะของดิน และนั่นแสดงว่าดินชั้นนี้เป็นชั้นดินที่มีน้ำ หากขุดเสาเข็มเจาะ เจาะถึงดินชั้นนี้แล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งจะพบว่าบริเวณก้นหลุมเจาะมีน้ำชั้นทรายชั้นนี้จัดเป็นทรายชั้นแรกที่พบเจอ ระดับความลึกเสาเข็มเจาะอยู่ที่ประมาณ 19 – 22 ม.นอกตัวเมืองออกไป เช่น บริเวณงามวงศ์วาน แจ้งวัฒนะ รังสิต นวนคร บางเขน Read More

เสาเข็มเจาะในปัจจุบัน

เสาเข็มเจาะในปัจจุบัน วิศวกรรมเสาเข็มและเสาเข็มเจาะในปัจจุบันมีด้วยกัน 2 รูปแบบ จุดประสงค์ของเสาเข็มและเสาเข็มเจาะ ทั้งสองรูปแบบก็คือการวางรากฐานเสาเข็มเจาะที่มั่นคงให้แก่อาคารแต่ก็มีข้อดีและข้อเสียของเสาเข็มแต่ละประเภท คือ  เสาเข็มตอก และ เสาเข็มเจาะ เสาเข็มตอกเป็นเสาเข็มที่มีการขึ้นรูปเสาเข็มมาก่อนหน้าที่จะตอกลงไปยังไซต์ก่อสร้าง ดังนั้นข้อดีก็คือ การประหยัดต้นทุน เพราะเสาแต่ละต้นก็จะมีกระบวนการผลิตค่อนข้างตายตัว เมื่อขึ้นรูปเสร็จแล้วก็จะต้องขนส่งมายังไซต์ก่อสร้าง ส่วนนี้บริษัทใดที่มีโรงงานใกล้ไซต์ก่อสร้างก็จะได้เปรียบต้นทุนการขนส่ง เมื่อขนส่งมายังไซต์ก่อสร้างก็จะต้องมีเครื่องตอกเสาลงไปในดิน แต่ข้อควรระวังคือเนื่องจากการตอกเสาเข็ม จะไม่ได้ขุดดินออกก่อน ดังนั้นการตอกเสาเข็มลงใน ดินมีการอัดตัวจะส่งผลออกไปยังดินบริเวณรอบๆด้วยหากมีอาคารบริเวณรอบก็จะเกิดความเสียหายได้   สรุปคือ  ข้อดีก็คือมีต้นทุนที่ถูกกว่า และมีความสะดวกในการก่อสร้างแต่ก็ไม่ได้สามารถใช้ได้กับทุกสิ่งก่อสร้างเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านการรับน้ำหนักของอาคารที่น้อยกว่าและไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้หากมีสิ่งก่อสร้างบริเวณรอบๆ เครดิต tua635.com

เสาเข็มเจาะ

เสาเข็มเจาะ เสาเข็มเจาะนั้นทั้งๆที่ราคาแพงกว่า แต่ทำไมจึงมีคนเลือกใช้อยู่มาก ก็คงเป็นเพราะเสาเข็มเจาะนั้นมีข้อดีมากมาย  ทำให้หลายคนยอมจ่ายเงินเป็นจำนวนมากเพื่อใช้บริการเสาเข็มเจาะ   รวมถึงเพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่อาศัยภายในอาคาร  นอกจากคุณสมบัติทั้งหมดนี้ที่ทำให้เจ้าของอาคาร หันมาใช้เสาเข็มแบบเจาะมากขึ้นแล้ว         ยังมีด้านความหลายหลายในการใช้งาน   ทั้งงานซ่อมแซมอาคาร หรืองานต่อเติม   ที่จำกัดพื้นที่และความสูง เสาเข็มแบบเจาะก็สามารถทำได้ดีกว่าเสาเข็มประเภทอื่นๆ  เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจที่เสาเข็มแบบเจาะจะได้รับความนิยมกว่าเสาเข็มแบบตอก   ก ารใช้งานเสาเข็มนั้นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเคยทำงานขุดเจาะมาก่อน  อาจยังสงสัยว่าเสาเข็มแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร ทำไมในแต่ละสถานที่จึงเลือกใช้รูปแบบของเสาเข็มที่แตกต่างกัน      และหากเราไม่ใช้เสาเข็มในรูปแบบที่เหมาะสมจะส่งผลเสียต่ออาคารสถานที่มากกว่า ตลอดจนยังมีข้อที่ต้องตัดสินใจอีกเช่น ด้านความปลอดภัยของอาคาร  ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมในอนาคตถ้ามีปัญหาอาคารข้างเคียงร้าว หรือชำรุด เครดิต tua635.com