ชุดตรวจ hiv บอกให้เข้าใจระหว่าง เอชไอวี และเอดส์ ต่างกันอย่างไร

สมัยนี้วิวัฒนาการไปไกลมาก แต่ก็ยังไม่มียาตัวไหนที่จะรักษาโรคเอดส์ให้หายขาดได้ คุณรู้หรือไม่ว่าการติดเชื้อไวรัสพวกนี้ ถ้าติดแล้วสามารถอยู่ได้นานแต่ก็ยังไม่มียาตัวไหนที่จะรักษาให้หายขาดได้ เอชไอวีคือเชื้อไวรัส ที่เป็นสาเหตุนำไปสู่โรคเอดส์ HIV H – Human หรือ คน เพราะเชื้อนี้แพร่ในคนเท่านั้น I – Immuno-deficiency หมายถึง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง เพราะ เชื้อได้เข้าไปทำลายระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น ระบบร่างกายของเราจึงอ่อนแอลง V- Virus คือ เชื้อไวรัส คุณสมบัติของเชื้อนี้คือไม่สามารถสร้างตัวเองขึ้นมาได้ แต่จะอาศัยเซลส์ของมนุษย์ในการแพร่กระจาย AIDS A-Acquired หมายถึง ความสามารถในการติดต่อหรือแพร่กระจายเชื้อสู่คนอื่นๆ ได้ เชื้อไม่ได้เกิดจากยีนส์ในร่างกายของมนุษย์ I-Immune แปลว่า ภูมิต้านทาน เพราะโรคนี้มีผลต่อภูมิต้านทานของมนุษย์ ในการยับยั้งหรือต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ D-Deficiency แปลว่า บกพร่อง เพราะภูมิคุ้มกันโรคของเรา ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ S-Syndrome เราเรียกทับศัพท์กันบ่อยๆ ซินโดรมหมายถึงกลุ่มอาการของโรค คือเมื่อผู้ได้มีเชื้อเอชไอวี Read More